Del av något större – Del 3

Del av något större - Del 3

I denna predikan talar Niclas Ljung med utgångspunkt i Efesierbrevet på frågan varför vi finns här. En fråga som människor i alla tider har ställt sig. Vi finner att Gud redan innan världens skapelse hade förutbestämt att vi ska tas upp som Hans barn, men inte bara det, vi är också kallade att tillhöra Hans famling/församling. Tillsammans som församling kan vi vara med och visa på vem Gud är och vad han vill med den värld vi lever i.

 

Dela