Hon & Han – Del 2

Hon & Han - Del 2

En serie om relationer i allmänhet och om äktenskap i synnerhet. 

Längtan efter att dela livet men en annan människa är en stark drivkraft hos många. I sin längtan söker vi efter att hitta den där rätta, men vi missar många gånger det viktiga… att själv vara den rätta. Samtidigt vet vi att så många relationer och äktenskap upplever svårigheter och problem, mycket på grund av att vi har felaktiga förväntningar och bilder av vad ett äktenskap är och ska vara. 

Under 3 söndagar vill vi tala om äktenskap, relationer och vad vi gör då vår längtan efter att ”leva lyckliga i alla våra dagar” inte verkar bli en verklighet. Gud som har skapat oss till man och kvinna, vet också bäst hur vi ska kunna leva tillsammans i en ömsesidig kärleksrelation. Men relationer är svårt och det märks i synnerhet i de relationer som finns inom den ram som äktenskapet utgör.  

I bibeln finns många råd till oss människor hur vi ska hantera relationer till andra människor. Dessa råd kan tillämpas på alla relationer även om vi i denna serie väljer att till stor del utgå från den äktenskapliga relationen.  

Dela