SÄNDA – Del 1 Människofiskare

SÄNDA - Del 1 Människofiskare

Jesus kallade sina lärjungar med orden – Kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare.

Han kallade oss inte bara till gemenskap med honom utan också till ett uppdrag, ett uppdrag värt att leva, lida och dö för. Frågan man måste ställa sig är – Varför har vi som kristna så svårt att se leva ut denna kallelse och uppdrag?

Dela