Sända – Del 3 Pingst

Sända - Del 3 Pingst

Jesus gav lärjungarna ett löfte att vara med dem alla dagar till tidens slut. Det löftet infriades på pingsten då han gav dem sin helige Ande. När man läser i Apostlagärningarna om detta så slås man av hur mycket den helige Ande gav dem kraft att vara Jesu vittnen. De kunde inte tiga med vad de sätt och hört…

Dela