top of page

lör 04 feb.

|

Malmö

EFK processdag kring samkönade relationer.

Detta är den fjärde och sista dagien i den process som pågått sedan hösten 2021. Dagens tema är: Att vara både en församlings- och en missionsrörelse - hur blir EFK en välkomnande och lärjungaformande gemenskap för alla?

Registrering är stängd
Se andra evenemang
EFK processdag kring samkönade relationer.
EFK processdag kring samkönade relationer.

Tid & Plats

04 feb. 2023 09:30 – 17:00

Malmö, Köpenhamnsvägen 3, 217 43 Malmö, Sverige

Om evenemanget

Var: Processdagen arrangeras i Ryttargårdskyrkan i Linköping men medlemmar i Immanuelskyrkan kan delta online på plats i Immanuelskyrkan i Malmö. Talarlistan är dock endast öppen för de som befinner sig på plats. SMS-inlägg kan göras av dem som deltar digitalt.

Kostnad: Självkostnadspris för mat och fika betalas på plats.

Anmälan: Senast 1 februari på denna sida.

Processdagarna är en del av den pågående bearbetningen innom EFK för att belysa frågan om samkönade relationer. Den kommer att mynna ut i en rapport som presenteras i samband med EFKs representantskapsmöte 12-13 maj 2023.

Tema: Den fjärde processdagen kommer att bearbeta frågan utifrån att EFK är en missionell rörelse. När missionärer åker till nya länder behöver evangeliet om Jesus inkarneras in i nya kulturer, förstås på nya språk och ta form i nya kontexter. Jesus är hela tiden densamma, Guds Ord är hela tiden vår klippa. Men att säga att Jesus är livets bröd betyder inte samma sak för människor som aldrig äter bröd, utan lever på ris, eller ugali. Man behöver anpassa uttrycken, vanorna och livet för att evangeliet ska bli förstått, trott och efterlevt. För några årtionden sedan var bönen om “väckelse” vanligt återkommande i våra gudstjänster. Kan vi be den bönen idag? Knappast. Eftersom vi inte lever i en kristen kultur är det inte längre väckelse som behövs utan pånyttfödelse. Man kan inte väckas i något man inte har - men man behöver bli pånyttfödd in i den kristna tron. Sådant är läget i Sverige idag. Vi lever i en post-kristen kontext. Vi behöver anpassa uttrycken, vanorna och livet för att evangeliet ska bli förstått, trott och efterlevt.

Den här processdagen ska vi tala om hur vi kan dra lärdom av vår missionsteologi, och våra missionärers erfarenheter och våra internationella partners input för att kunna bemöta vår egen kontext i frågan om samkönade relationer. Och, kanske kan detta samtal ge oss nytt ljus över saker som Gud i sin trofasthet hela tiden sagt i sitt ord - men som kan få nytt liv i ljuset av nya situationer.

Dela

bottom of page