top of page
Image by Thanti Riess

Vår TRO

Vi tror…

…på en allsmäktig Fader, skapare och uppehållare av himmel och jord.

…på Jesus Kristus, Guds ende Son, sann Gud som blev sann människa, född av jungfrun Maria genom helig Ande. Jesus korsfästes och dog för vår frälsnings skull, uppstod från döden och ska återkomma för att döma levande och döda.

…på den helige Ande, vår hjälpare och livgivare som vittnar om Jesus Kristus. Den helige Andes verk i en människa är förutsättningen för det eviga livet. Den helige Ande uppfyller församlingen och manifesterar sin närvaro i sina gåvor, kraft och förvandlade liv.

…på en evig personlig Gud, treenig i Fadern, Sonen och den helige Ande.

…att människan är skapad till Guds avbild men att denna Gudsrelation förstördes i ock med syndafallet då även människans natur och övriga relationer förvrängdes. I sin stora kärlek har Gud tagit initiativet till människans frälsning genom att sända sin Son, Jesus Kristus, för att dö en ställföreträdande död på korset och därmed försona Gud och människa med varandra. Varje människa behöver ta ett personligt ställningstagande om tro på Jesus Kristus för att få del av Guds eviga liv. Vi tror på den dubbla utgången med en himmel och ett helvete och att Jesus Kristus är den enda vägen till Gud.

…på Guds rike. Vi tror att det riket uppenbarades i och genom Jesus Kristus och kommer i sin fullhet i samband med Jesu återkomst. Vi ser fram emot den dag när Guds rike kommer att uppenbaras och ondskan slutgiltigt förintas. Vi tror att Guds rike redan här och nu kan manifestera sig som en försmak av det kommande rikets fullhet. Därför vill vi uthålligt arbeta för och be: ”Låt ditt rike komma, låt din vilja ske, på jorden som den sker i himlen.” 

…att Bibeln som helhet är Guds uppenbarade ord och därför tillförlitligt och sant i allt vad den lär och påstår. Den utgör grunden och är rättesnöret för den troendes liv och för församlingens lära och livsstil. Bibeln är Guds ord genom människors ord i historien.

…att Gud verkar i och genom dopet. Dopet är en lydnadshandling och den naturliga följden av beslutet att tro på och följa Jesus. Dopet är en bekännelse av vår kristna tro.

…att Jesus själv gett oss uppdraget att gå ut i världen och berätta de goda nyheterna om en levande Gud som gett sitt liv för varje människa. Att visa på Guds kärlek måste få uttryck både genom socialt och evangeliskt arbete.

Immanuelskyrkan är en del av trossamfundet Evangeliska frikyrkan. Vi ingår också i nätverket New Wine.

bottom of page