top of page
Image by Hamza Madrid

MISSION

Att möta människor och deras sociala, andliga och humanitära behov är en viktig del i vårt arbete både i Sverige och i världen.

Vi stödjer arbeten för att hjälpa utsatta människor i länder som Rumänien, central Asien och Uganda. Varje år sänder vi iväg över 300.000kr till olika arbeten i dessa länder. Vi vill även verka för att fler ska få möjlighet att besöka något av våra missionsländer så att man med egna ögon kan se de behov som finns och bli drabbad av nöden. Vi ger därför varje ut flera missionsstipendier till framför allt unga människor.

Den internationella missionen har alltid varit en viktig del av Immanuelskyrkan. Tillsammans med andra kristna visar vi i ord och handling Guds kärlek för vår omgivning både nära och långt bort.

Immanuelskyrkan samarbetar med församlingar och organisationer som känner det lokala samhället där arbetet bedrivs. Vår ambition är långsiktigt engagemang, men vi stödjer även kortsiktiga insatser för att bidra till att exempelvis ge människor mat i samband med svältkatastrof. Hela människans behov ska mötas genom såväl sociala som evangeliska insatser.

  • Be för våra samarbetsorganisationer och deras arbete.

  • Ge direkt till Immanuelskyrkans mission. Sätt in din gåva på bankgiro och märk den med ”Internationell mission”.

  • Följ med på en resa och upplev mission. Som församling reser vi till de arbeten som vi stödjer för att upprätthålla kontakt och relationer.

Maila till mission@immanuel.nu så får du mer information.

Senaste nyhetsbrevet kan du läsa här!

November 2023 (Patrik och Therese)

JUST-EARTH-1.jpg

Just earth – Uganda

Projektet driver 2-åriga lantbruksskolor. I varje skola deltar 35 lantbrukare från trakten. Deltagarna får ekonomiskt stöd under utbildningen, med målet att de efter utbildningens slut ska vara helt självförsörjande.

EFK-Asien.png

EFK´s arbete i Asien

Patrik o Therese  arbetar med mottot att kunskap är nyckeln till frihet och kan förändra livssituationen för de människor som på grund av sexuella övergrepp eller förtryck inte fått sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Brunnar borras och träd planteras i Mongoliet. Tillsammans med lokala partners i Nepal pågår arbete med miljö, vatten och sociala inkluderingsprojekt. Stöd ges till kvinnor för att de ska få kunskap om vilka rättigheter de har för en förbättrad livssituation. De arbetar med lokala partners i Thailand, Nepal, Mongoliet, Bangladesh, Kambodja och Afghanistan.

barnsangborumblaca.jpg

EFI fadder – Rumänien

Genom Elim Fellowship International (EFI Fadder) stödjer vi ett arbete i staden Marghita i Rumänien där målet är att hjälpa övergivna barn till en framtid. EFI Fadder bedriver ett stort arbete där de bland annat möter de stora sociala behov som finns bland landets stora romska befolkning. Förutom att vi som församling stöttar arbetet så är det många som stöttar egna fadderbarn och hjälper dem till ett bättre liv.

bottom of page